CliftonStrengths

CliftonStrengths (tidligere kaldet StrengthsFinder) benyttes af 457 virksomheder på Fortune 500 listen og mere end 25 million mennesker har taget testen.

CliftonStrengths

Vi bruger CliftonStrengths testen som udgangspunkt for teamudvikling, ledelsesudvikling og individuel coaching. Vi er Gallup certificeret Strengths coaches, som betyder at vi har adgang til Gallups professionelle styrkeudviklingsværktøjer og trænet i at implementere styrkebaseret organisationsudvikling.

Historie

Gallup har siden 50’erne interviewet millioner af personer for at forstå de menneskelige talenter. I løbet af 90’erne udviklede et hold forskere under ledelse af psykologen Donald O. Clifton, siden hen anerkendt af APA (American Psychological Association), som fader til den styrkebaserede psykologi en helt ny test. Denne test: StrengthsFinder, der sidenhen er omdøbt til CliftonStrengths, måler på en persons niveauer af 34 talenter som alle personer har, men i meget forskellig grad.

StrenghtsFinder testen var introduceret i 2001 på markedet, sammen med bestseller bogen, “Now Discover Your Strengths.”

Om testen

CliftonStrengths er et objektivt værktøj til at måle personlige talenter, som kan bliver til styrker, når man lære at bruge dem bevidst. Derfor testen er et perfekt udgangspunkt. Baggrund af testens resultat arbejder man med at udvikle og bevidstgøre talenterne og dermed gøre dem til styrker.

Vores personlige talenter er unikke, men gennem forskning har Gallup identificeret 34 talent temaer. Disse temaer ligger til grund for CliftonStrengths og testresultaterne viser hvilke af de 34 talenter er mest dominante hos os. Testen består af 177 spørgsmål, hvor man har 20 sekunder til at beslutte hvilke af de to udsagn man er enig med.

CliftonStrengths video

Kontakt os og find dine styrker

  “Where your talents and the needs of the world cross, there lies your vocation”

  Aristotle

  34 CliftonStrengths temaer

  Analyserende

  Anerkendelsessøgende

  Anvarlig

  Charmerende

  Disciplineret

  Filosoferende

  Fix-it

  Fleksibel

  Fokuserende

  Forbedrende

  Fremtidsorienteret

  Harmoniskabende

  Holistisk

  Idérig

  Inddragende

  Individorienteret

  Indlevende

  Kommunikerende

  Konkurrerende

  Koordinerende

  Lærende

  Målrettet

  Opstarter

  Optimistisk

  Relaterende

  Researchende

  Retfærdig

  Sammenhængssøgende

  Selvsikker

  Strategisk

  Styrende

  Udviklende

  Værdifast

  Vurderende