TT38 Talenttesten

TT38 er en online talent test, der er lavet til enkeltpersoner, som ønsker at blive klogere på dem selv. Testen tager ca. 30 min. at gennemføre, og kan herefter kombineres med team testen, hvor man kan få yderligere udspecificeret sine talenter i team sammenhæng. Talenttesten giver dig indsigt i dig selv og dine talenter, den identificerer styrker og blindspots.

Om TT38 Talenttesten

Når du har taget TT38 Talenttesten, bliver en rapport genereret på baggrund af dine resultater. Rapporten indeholder ikke blot en komplet oversigt over dine 34 talenter i rangorden, men også vurderinger af, hvordan disse talenter har indflydelse på din adfærd i dagligdagen. Den indeholder videre ni grafer, som hver fortæller noget om, hvordan du bedst sættes i scene i en professionel kontekst. Rapporten vil hjælpe dig og dit team med at opnå en forståelse for egne og hinandens talenter, og hvordan I kan bruge dem til at udvikle jer og forbedre produktivitet, trivsel og accept af hinandens stærke og svage sider.

Talenter afspejler kognitive evner, mønstre og måder, som mennesker reagerer på. Arbejder du med dine toptalenter, er du typisk effektiv og kan levere mere og et bedre output, end hvis du arbejder med dine talenter i midten. Tilmed er det energigivende og sjovt, idet du præsterer godt og laver få fejl. Det er med til at øge engagement og trivsel, som er to faktorer videnskaben for alvor peger på, når den leder efter markører for høj produktivitet. Modsat vil du formentlig hurtigt være drænet for energi, når du arbejder med dine bundtalenter, og du risikerer tilmed at arbejdet er fejlbehæftet.

I modsætning til CliftonStrengths kan TT38 tages på dansk. TT38 findes desuden på en lang række sprog.

Kontakt os på ch@strengths.dk for at høre mere om TT38.

Kontakt os og skab engagement