Teamudvikling

Teams, der har fået indsigt og forståelse for deres styrker og lært at udnytte dem, har et langt højere energi niveau, er bedre til at nå deres mål, er bedre til at udvikle sig selv og har mindre stress.

Hvorfor?

Et teams succes afhænger i sidste ende af dets evne til at performe. Forskningen viser, at i de bedst performende teams kender man sine egne og andres styrker og svagheder. Styrkebaseret teamudvikling sætter fokus på både individuelle styrker og teamets samlede styrker. Hermed kan hver deltager i teamet både på det personlige plan og i teammæssig sammenhæng yde bedre. Og teamet kan samlet set ved at fokusere på de kollektive styrker forbedre både engagement og performance for teamet. Programmet er praksisorienteret og styrke teamidentitet, positiv indstilling til samarbejde og giver basis til en styrkefokuseret virksomhedskultur.

Hvordan?

Vi identificerer deltagernes individuelle talenter og styrker og potentiale til at skabe bedre resultater og engagement. Alle får detaljeret indsigt i og værktøjer til at arbejde med udviklingen af personlige styrker. Deltagerne arbejder desuden med personlige filtre, svagheder og sårbarheder. I vil lære, hvad det indebærer at transformere jeres talenter til at blive styrker, hvilket øger trivsel, engagement og samtidig den samlede performance.

Teamudvikling giver deltagerne

Indsigt i egne talenter og styrker ved hjælp af CliftonStrengths 34 rapport. Træning og værktøjer til at arbejde med udvikling af personlige styrker og håndtering af svagheder. Bedre forståelse for kollagernes styrker og indsigt i hvordan teammedlemmer bedre kan komplementere hinanden.

Teamudvikling giver teamet

Samlet set vil teamet står stærkere, idet alle lærer hinandens styrker og svagheder at kende, samt hvordan jeres individuelle styrker påvirker hinandens. Desuden optimeres den samlede performance og engagementet ved at kombinere styrker og opgaver med arbejdsrelaterede pardannelser og teamets kollektive styrker.

Teamudvikling giver lederen

Som leder vil du både lære dine personlige styrker og svagheder at kende. Du lærer, hvordan du i forhold til din personlige ledelse bedre udnytter dine styrker og håndterer dine svagheder. Desuden vil du bedre kunne forstå dit teams fulde potentiale, og hvad de enkelte medarbejdere har behov for, for at kunne aktivere deres fulde potentiale.

Overblik

 • Vi kan designe teamudvikling på mange måder, men bruger gerne elementer og et forløb der er udviklet af Gallup.
 • Teamudviklingsforløbet er designet til alle typer af teams.
 • Programmet består af fire moduler og hver modul tager ½ dag:
  • Modul 1. Start med talenter – slut med styrker. Det hele starter med at lære ens egne styrker bedre at kende og finde ud af hvordan man bedre kan udnytte dem.
  • Modul 2. Styrkebaserede partnerskaber. Det mindste team består at to personers partnerskaber, lær at udnytte partnerskabets fælles styrker bedre.
  • Modul 3. Det Stærke Team. Teamets samlede styrker og svagheder. Hvad er teamets samlede styrker – og svagheder. Og hvordan kan teamet bedst muligt udnytte de fælles styrker i forhold til opgaver og mål.
 • Kan afvikles på virksomheden, på konference steder eller online.
 • På dansk eller engelsk.
 • Bedst for grupper på 4 til 12 personer.
 • CliftonStrengths 34 rapport til alle deltagere.
 • Træningen er en kombination af oplæg, praksis, dialog og hjemmeopgaver.

Se mere om vores teamudvikling i vores brochure

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan høre om jeres ønsker og behov.