Styrkebaseret udvikling2024-06-04T14:45:47+01:00

Hvad vil der ske, hvis vi sætter fokus på det vi gør godt og er gode til. I stedet for at være optaget af at rette på det vi er mindre gode til?

Styrkefokus er en effektive måde at skabe bæredygtig vækst på i virksomheden

Men det er ikke let. Vi bruger alle vores styrker hver dag i varieret grad. Undersøgelser viser at vores top 5 styrker bestemmer ca. 70% af alle vores handlinger. Og vi så vant til vores styrker, at vi tager dem for givet og ofte slet ikke bemærker dem. Når vi arbejder med styrkefokuseret udvikling hjælper vi med at afdække styrkerne og hvordan man ved at lære dem godt at kende i langt højere grad kan udnytte dem mere målrettet, konkret og få langt større glæde af dem.

Læs mere >>

Fokus på styrker og engagement har vist at kunne forbedre en lang række forhold i virksomheden. Styrkefokus giver øget effektivitet og performance, samtidig med at medarbejderne føler sig værdsat og mere engagerede i deres arbejde. Nøglen til dette er at skabe en kultur, der understøtter fokus på styrker og engagement. For de mennesker, der fokuserer på deres styrker, er sandsynligheden seks gange højere for, at de er engagerede i deres job! Ifølge rapporten “State of the Global Workplace” (Gallup® 2013) føler kun 21% af de danske ansatte sig engagerede i deres arbejdsplads 69% svarede, at de ikke føler sig engagerede og 10% føler sig decideret uengageret.

De tørre tal …

Der er mange gevinster ved at udvikle styrkefokus – personligt, i teamet, i organisationen, i virksomheden.

“Everybody is a Genius. But If You Judge a Fish by Its Ability to Climb a Tree, It Will Live Its Whole Life Believing that It is Stupid”
Albert Eistein

Fire veje til styrkefokus

Styrkefokuseret udvikling kan starte mange forskellige måder og steder.

Ledelsesudvikling

Styrk din ledelse ved at kende og bruge dine talenter og styrker mere bevidst og konkret

Teamudvikling

Få et bedre samarbejde, mere effektivitet og endnu mere arbejdsglæde i hverdagen

Coaching

Lær dine talenter og styrker bedre at kende til at skabe personlig vækst og udvikling

Rekruttering

Sæt fokus på talenter og styrker og find de bedst egnede nye medarbejdere

Q&A om styrkebaseret udvikling

Hvad er styrkebaseret udvikling?2023-04-28T12:55:21+01:00

Styrkebaseret udvikling er en tilgang til personlig og professionel udvikling, der fokuserer på at identificere, udvikle og udnytte ens individuelle styrker og talenter. Det handler om at opbygge og styrke det, som allerede fungerer godt, i stedet for at fokusere på at rette op på ens svagheder og mangler.

Vores styrkebaserede udvikling indebærer en række trin, herunder en styrketest med en grundig evaluering af ens styrker og svagheder, feedback fra andre, udvikling af en personlig styrkeplan og træning i at udnytte ens styrker i forskellige situationer.

Formålet med vores styrkebaseret udvikling er at hjælpe til med at forstå ens personlige styrker og svagheder, så man kan udnytte sine styrker til at forbedre ens trivsel og succes i livet og på arbejdet. Ved at fokusere på ens styrker kan man forvente en mere positiv og konstruktiv tilgang til personlig udvikling, hvilket kan føre til større motivation, engagement og trivsel.

Styrkebaseret udvikling kan bruges på både individuelt og organisatorisk niveau for at opnå bedre resultater og trivsel. Det hjælper med at skabe en mere positiv og motiverende arbejdskultur, hvor medarbejdere og ledere kan støtte hinanden i at udnytte deres styrker på en konstruktiv måde.

Hvad er styrkebaseret lederudvikling?2023-04-28T12:55:21+01:00

Styrkebaseret lederudvikling er en tilgang til ledelsesudvikling, der fokuserer på at identificere og udnytte lederens individuelle styrker og talenter for at skabe en mere effektiv leder. I stedet for at fokusere på at rette op på en leders svagheder og mangler, sætter styrkebaseret lederudvikling fokus på at opbygge og styrke det, som allerede fungerer godt.

Vores styrkebaserede lederudvikling indebærer en række trin, herunder en styrkebaseret test med en grundig evaluering af lederens styrker og svagheder, feedback fra kolleger og medarbejdere, udvikling af en personlig styrkeplan og træning i at udnytte disse styrker i ledelsesmæssige situationer.

Formålet med styrkebaseret lederudvikling er at hjælpe ledere til at forstå deres personlige styrker og svagheder og hvordan man kan bruge disse styrker til at forbedre ens ledelse og organisationens resultater. Ved at fokusere på styrkerne i ens ledelse, sker der i denne meget positive og konstruktive tilgang til lederudvikling, en udvikling af en større motivation og engagement hos lederen der derved kan øge effektiviteten og produktiviteten i organisationen.

Hvad er styrkebaseret teamudvikling?2023-04-28T12:55:21+01:00

Styrkebaseret teamudvikling er en tilgang til at udvikle og styrke teams, der fokuserer på at identificere og udnytte teammedlemmernes styrker og talenter for at forbedre samarbejdet, produktiviteten og trivslen i teamet.

Styrkebaseret teamudvikling indebærer en styrketest samt en grundig evaluering af teamets styrker og svagheder, feedback fra teammedlemmerne, udvikling af en styrkeplan og træning i at udnytte teammedlemmernes styrker i forskellige situationer.

Formålet med styrkebaseret teamudvikling er at hjælpe teamet med at forstå hinandens styrker og svagheder, så man kan udnytte hinandens styrker til at forbedre samarbejdet og dermed opnå bedre resultater. Ved at fokusere på teamets styrker der grundlæggende er en positiv og konstruktiv tilgang til teamudvikling, udvikles en større motivation, engagement og trivsel for teammedlemmerne.

Styrkebaseret teamudvikling kan bruges til at forbedre et teams præstationer, øge deres effektivitet og produktivitet, og forbedre deres trivsel og tilfredshed med arbejdet. Det kan også hjælpe med at skabe en mere positiv og motiverende arbejdskultur, hvor teammedlemmerne kan støtte hinanden i at udnytte deres styrker på en konstruktiv måde og bidrage til teamets succes.

Hvad er styrkebaseret coaching?2023-04-28T12:55:21+01:00

Styrkebaseret coaching er en tilgang til coaching, der fokuserer på at identificere og udnytte klientens individuelle styrker og talenter for at hjælpe dem med at opnå deres mål og potentielle succes. Det er en positiv og ressourceorienteret tilgang, der bygger på den antagelse, at klienten allerede har de nødvendige ressourcer til at opnå det, de ønsker.

Vores styrkebaserede udvikling indebærer en række trin, herunder en styrketest med en grundig evaluering af ens styrker og svagheder, refleksioner og feedback og udvikling af en personlig styrkeplan og træning i at udnytte ens styrker i forskellige situationer.

Formålet med styrkebaseret coaching er at hjælpe en med at forstå ens personlige styrker og svagheder, så man kan udnytte sine styrker til at forbedre ens præstationer, trivsel og succes i livet og på arbejdet. Ved at fokusere på ens styrker kan man forvente en mere positiv og konstruktiv tilgang til personlig udvikling, hvilket kan føre til større motivation, engagement og trivsel.

Vi arbejder også i vores styrkebaserede coaching med til at hjælpe vores kunder med at opnå specifikke mål, som f.eks. at forbedre deres lederskab, deres kommunikation eller deres karrieremuligheder. Det kan også hjælpe en med at opnå mere generelle mål, som f.eks. at øge ens selvtillid, reducere stress eller forbedre ens work-life balance.

Hvad er ens signatur styrker?2023-04-28T12:55:21+01:00

Signaturstyrker er de styrker, som en person har, og som er mest karakteristiske for deres personlighed og adfærd. Det er de styrker, som personen ofte bruger naturligt og intuitivt, og som giver dem størst tilfredshed og mening i deres liv og arbejde.

Signaturstyrker er en central del af den styrkebaserede tilgang til personlig udvikling, og de kan identificeres ved hjælp af en række metoder, herunder spørgeskemaer, interviews og observationer.

Ifølge forskning udført af Marcus Buckinham og Donald O. Clifton er der 34 styrker, som er fælles for alle mennesker og som udgør grundlaget for signaturstyrkerne. Disse 34 styrker omfatter f.eks. målrettethed, fleksibel, analyserende, kommunikerende, retfærdig, strategisk, og harmoni.

Når en person kender deres signaturstyrker, kan de bruge dem til at forbedre deres præstationer, trivsel og succes i livet og på arbejdet. De kan også bruge deres signaturstyrker til at skabe mere meningsfulde relationer og bidrage til deres samfund på en måde, der er mere i overensstemmelse med deres personlige værdier og overbevisninger.

Hvad er en styrkes solside?2023-04-28T12:55:21+01:00

Styrkernes solside refererer til de positive og gavnlige egenskaber, der følger med at have en bestemt styrke. Hver styrke har en solside, som er en række positive egenskaber, der er forbundet med styrken, og som kan bidrage til en persons trivsel og succes i livet og på arbejdet.

For eksempel kan styrken “udholdenhed” have en solside, der inkluderer positive egenskaber som vedholdenhed, tålmodighed, viljestyrke og evnen til at overvinde modgang. Disse egenskaber kan hjælpe en person med at nå deres mål, klare udfordringer og opretholde motivation og engagement over tid.

At fokusere på styrkernes solside kan hjælpe en person med at forstå og udnytte deres styrker på en positiv og konstruktiv måde, hvilket kan føre til større trivsel, lykke og succes i livet og på arbejdet. Det kan også hjælpe med at skabe en mere positiv og motiverende arbejdskultur, hvor medarbejdere og ledere kan støtte hinanden i at udnytte deres styrker på en konstruktiv måde.

Hvad er en styrkes skyggeside?2023-04-28T12:55:21+01:00

Styrkernes skyggeside refererer til de negative og uønskede aspekter af en styrke, når den udvises i en ekstrem eller ubalanceret form. Selvom styrker normalt har mange positive egenskaber, kan de også have en skyggeside, som kan føre til negative konsekvenser, hvis den ikke er afbalanceret og kontrolleret.

For eksempel kan styrken “ambition” have en skyggeside, der inkluderer negative egenskaber som grådighed, egoisme, uærlighed og stress. Hvis en person er for ambitiøs og kun fokuserer på at opnå deres egne mål, kan de skade relationer, tage uetiske beslutninger og forårsage en høj grad af stress og angst for sig selv og andre.

At forstå styrkernes skyggeside kan hjælpe en person med at være mere bevidst om deres egne tendenser og tage skridt til at afbalancere deres styrker og minimere deres skyggesider. Det kan også hjælpe med at skabe en mere afbalanceret og sund arbejdskultur, hvor medarbejdere og ledere kan arbejde sammen om at afbalancere deres styrker og minimere deres skyggesider for at opnå bedre resultater og trivsel.

I Danmark er blot 21% af medarbejderne engagerede!

Kilde: State of The Global Workplace 2013.

Forskning viser at man kan øge performance, produktivitet og innovationsevne ved at fokusere på engagement på arbejdspladsen. Engagerede medarbejdere oplever mere arbejdsglæde og er loyale overfor deres arbejdsgiver. En af de bedste måder at øge medarbejdernes engagement sker ved af sætte fokus på udvikling af talenter og styrker.

21%

Engagerede

Engagerede medarbejdere er loyale og dedikerede i arbejdspladsen. De er mere produktive og innovative.

69%

Ikke engagerede

Ikke-engagerede medarbejdere gør deres arbejde og er måske tilfredse med deres job, men mangler engagement, passion og energi. Får de et bedre jobtilbud, er der stor sandsynlighed for, at de tager det.

10%

Aktivt ikke engagerede

Aktivt ikke-engagerede medarbejdere er konstant negative og deler gerne deres negativitet.

Kontakt

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan høre om jeres ønsker og behov.

STRENGTHS

Lyngbyvej 357
2820 Gentofte

Tel.: +45 23 60 12 13
Mail: info@strengths.dk

Go to Top