Styrkebaseret ledelsesudvikling

Lær at bruge og udnytte dine styrker til blive en bedre leder og til at skabe bedre ledelse af dit team.

Hvorfor?

Lederens evne til at integrere en styrkebaseret kultur i teamet er væsentligt afhængig af deres træning i at bruge deres egne styrke. Programmet sikrer at styrkebaseret tilgang kan udvikles og opretholdes som del af virksomhedskulturen. At implementere en styrkebaseret ledelses- og organisationskultur er en af de mest effektive måder at både forbedre engagement og performance.

Gallups undersøgelser viser at når ledere fokuserer på medarbejderens styrker, kan medarbejderengagementet stige til hele 73% og overskuddet kan vokse med 14.4 – 29.4%. Især millenials generationen forventer at ledere værdsætter dem både som mennesker og medarbejdere og hjælper dem med at forstå og bygge på deres styrker.

Hvordan?

Alle ledere bruger deres egen unikke form for ledelse og har forskellige talenter og styrker. Dette udviklingsprogram tager udgangspunkt i den enkelte leders talenter og styrker og hjælper den enkelte leder med få en indsigt, forståelse og træning i, hvordan de kan bruge deres styrkekombination til at styrke deres ledelsesevner.

Ledelsesprogrammet giver deltagerne

  • Indsigt i egen ledelsesstil
  • Udvikler og træner ledelsesevner og adfærden i forhold til individuelle styrker og udvalgte performance mål
  • Indsigt i deres eget teams styrker
  • Giver deltagerne indsigt og værktøjer til at uddrive performanceorienteret ledelse

Overblik

  • Kan afvikles på virksomheden eller konferencesteder
  • Programmet er sammensat af undervisning, personlig coaching, samt en digital læringsplatform.
  • StrenghtsFinder All 34 Report og individuel feedback inkluderer
  • På dansk eller engelsk
  • Vi anbefaler 8 – 12 deltagere

Vi anbefaler kurset som del af en udviklingspakke sammen med teamudvikling og supplerende individuelle coaching til ledere. Der er mulighed for at kombinere med engagement måling og udvikling.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan høre om jeres ønsker og behov.