Det stærke team

Hvor svært kan det være at sætte fokus på styrkerne og bruge dem?

Al erfaring viser, at det er svært! Og det er der mange årsager til. Først og fremmest kender de fleste af os alt for lidt til vores egne styrker. Man er opmærksom på én, to måske tre ting, man er god til, og som man holder af at gøre. Men det er langt fra det samme som at kende og bruge sine styrker og få det fulde udbytte. Langt fra.

Det samme gælder indsigten og forståelsen af vores kollegaers styrker. Ofte er man i nogen grad opmærksom på deres evner. ”Trine er kreativ”. Og så er det Trine, man spørger til råds, hvis man har brug for kreativ assistance. Det går nogle gange godt og andre gange knap så godt; og det er under alle omstændigheder kun noget, man har på fornemmelsen.

Men tænk, hvis alle andre i teamet var fuldstændig skarpe på egne og andres styrker og svagheder! Så kunne I planlægge og udføre opgaverne i samarbejde med netop de kollegaer, der passede bedst til opgaven; og samtidigt udnytte denne nye viden til at forbedre både jeres egne og de andres resultater!

Det er præcis, hvad vi gør i Strengths, når vi hjælper teams til at samarbejde styrkebaseret.

Vi tager udgangspunkt i CliftonStrengths-testen (tidligere StrengthsFinder) fra Gallup, der giver et meget præcist billede af den enkeltes talenter. Herefter arbejder vi med at udvikle jeres egne og kollegaernes talenter til styrker. Både på det individuelle og det fælles plan.

Det stærke team skaber bedre resultater og engagerer sig mere

Resultatet er et stærkere team, der har langt bedre forståelse for og evne til at skabe engagement og resultater individuelt såvel som i fællesskab.

Det kalder vi for det stærke team.

Undersøgelser, lavet at Gallup, demonstrerer i tal en række forbedringer ved brug af styrkebaseret udvikling:

  • Teams, der har fået feedback på deres styrker, har en 5 % højere produktivitet
  • Teams, der har fået feedback på deres styrker, skaber næsten 9% højere profit
  • Medarbejderengagement øges med 9–15%

Flere artikler


Vi gør talenter til styrker
Styrkebaseret udvikling gør dig til mere af dig selv. Den gode nyhed er, at du slet ikke behøver at forandre dig. Du behøver ikke blive en helt anden for at nå dine mål og blive den bedste udgave af dig selv. Læs hele artiklen


Styrkebaseret ledelse
Et teams succes afhænger altid af evnen til at skabe resultater sammen. Gallups undersøgelser viser, at den direkte vej til at optimere og forbedre team deltagernes engagement og resultater begynder med en investering i at udvikle hver enkelt medarbejders største talenter. Læs hele artiklen