7 strategier til at skabe en styrkebaseret kultur

I forbindelse med samarbejdet med flere hundrede virksomheder og organisationer har Gallup afdækket en række karakteristika, der har gjort sig gældende i forhold til deres styrkebaserede interventioner. Disse virksomheder og organisationer arbejder typisk med udvikling af en styrkebaseret kultur gennem følgende 7 strategier:

  • Ledelsesudvikling. Det er vigtigt at indsætte elementer vedrørende styrkebaseret kultur i ledelseskulturen, allerførst i topledelsen. Det er vigtigt at ledelsen står bag, har forstået hvad det går ud på, og kan udøve styrkebaseret ledelse.
  • Teamledelse og teamsamarbejde. Udvikling af teams og medarbejdere i et styrkebaseret perspektiv. Et at de helt store gevinstområder i forhold til at udvikle styrkefokus ligger i teamledelsen og samarbejdet.
  • Intern kommunikation. Skab opmærksomhed og entusiasme i forhold til styrkefokus. Styrkefokus er en kultur. Og kulturen skal også holdes i live med en kommunikation der arbejder med den udvikling der sker.
  • Styrkefælleskaber. Etablere styrkefokus som en integreret og naturlig del af virksomhedens øvrige rammer og procedurer (1:1-samtaler, rekruttering, MUS mv.) Implementer styrkefokus i alle virksomhedens processer og værktøjer og få det fulde udbytte.
  • Udskift Performance Management med Performance Development. Fokus på medarbejdernes udvikling og anerkendelse af styrker. Sæt fokus på Performance Development i stedet for Peformance Management.
  • Coaching. Opbyg et netværk af styrkeeksperter og kulterbærere. Styrkeudvikling er en proces der tager tid. Coaches der kan hjælpe med at afdække og udvikle styrker giver stor implementeringskraft.
  • Brandbuilding. Forbind den styrkebaserede kultur med virksomhedens brand. Styrkefokus giver virksomheden en række fordele i forhold til f.eks. Employéer Branding, Product Branding mv. Undersøgelser viser at Millennium generationen opprioriterer virksomheder der har en styrkebaseret kultur.

De virksomheder og organisationer der får mest ud af deres styrkeinterventioner, er dem der har det mest vedholdende og brede kommitment til styrker. De væver det ind i virksomhedens dna, med et vedholdende fokus på at indarbejde en styrkebaseret kultur via de 7 strategier.

Flere artikler

Kan styrkebaseret udvikling betale sig?

Gallup har undersøgt, om styrkefokus virker. Undersøgelsen inkluderede 49.495 afdelinger, med i alt 1,2 millioner ansatte, i 22 virksomheder fordelt på 7 forskellige forretningsområder i 45 forskellige lande. Læs artiklen

Hvad sætter dit hjerte i brand?

Ofte handler de mål vi sætter os om at lave om på det vi synes vi gør forkert. Vi vil tabe os i vægt, spise mere sundt, ikke drikke så meget alkohol. Mål der ofte i starten er spændende og motiverende, især når de lykkes for en stund. Men pludselig er de glemt. Læs artiklen