Hertz gør styrkefokus kulturbærende i organisationen

Af Peter Jægerskov

Efter at Hertz i marts iværksatte et STRENGTHS-forløb for deres ledergruppe er turen nu kommet til medarbejdergruppen. Lige så vigtigt det er at kortlægge den enkelte leders individuelle styrkeprofil – ligeså vigtigt er det at gøre det i forhold til den enkelte medarbejder, hvis organisationen skal høste det maksimale udbytte af indsatsen.  Vi har talt med CEO Martin Peick Kristensen for at høre om hans oplevelser efter de første par måned med STRENGTHS.

Kendskab til styrker skaber engagement og arbejdsglæde
Et team, hvor alle medlemmer kender egne og andres styrker/svagheder i teamet og bruger denne viden aktivt i det daglige samarbejde, skaber både bedre resultater og har et højere engagement. ”Når folk er klar over egne og andres styrker forbedrer det den interne kommunikation og skaber en bedre dynamik blandt medarbejderne. Folk bliver bedre til at forstå sig selv og sine kollegaer”, siger Martin Peick Kristensen. Som servicevirksomhed i et meget konkurrencepræget marked er det særlig vigtigt for forretningen, at medarbejderne udstråler arbejdsglæde og engagementer. Med en systematisk viden om medarbejdernes – og egne – styrker bliver det nemmere for lederne at skabe og understøtte engagementet i organisationen.

Mindre personaleomsætning og nemmere rekruttering
De virksomheder, der kan forløse medarbejderne potentiale vil også være dem, der vinder i fremtidens kamp om den velkvalificerede arbejdskraft og dermed i markedet. Fremtidens medarbejdere forventer at blive set, forstået og taget med på råd ellers finder de andre græsgange. Arbejdet med STRENGTHS kan give en fordel i kampen om de fremtidige medarbejderes gunst og så må man heller ikke være blind for at den bedste måde at holde på sine medarbejdere er at understøtte dem i at udnytte deres potentiale.

Positivt fokus
I det hele taget vender STRENGTHS processen med organisationsudvikling fra at fokusere på problemer og vanskeligheder til et langt mere positivt fokus på muligheder og succeser.  Det giver øget arbejdsglæde og tilfredshed, som vil smitte af på forholdet til kunder og dermed gøre Hertz mere konkurrencedygtig position. Og effekten kan allerede mærkes. ”Ledergruppen har taget test januar og gennemført en del af forløbet. Dette har været en positiv oplevelse, som den sidste måneds tid har været med til at forbedre samarbejdet og dialogen i ledergruppen. Præcist som jeg håbet på,” udtaler Martin Peick Kristensen.

Starten på en spændende rejse
STRENGTHS griber ind i hele organisationens selvforståelse. Derfor er det vigtigt at processen gribes rigtigt an og løbende justeres i forhold til både organisationens og de enkelte medarbejderes/leders erkendelse af sine styrker og erfaring i at arbejde med dem som udgangspunkt. ” På den lidt længere bane håber jeg også, at det vil bidrage til at folk bliver bedre til at anerkende og arbejde med deres styrker, samt at det kommer til at forbedre kommunikationen internt,” slutter Martin Peick Kristensen.

Flere artikler


Vi gør talenter til styrker
Styrkebaseret udvikling gør dig til mere af dig selv. Den gode nyhed er, at du slet ikke behøver at forandre dig. Du behøver ikke blive en helt anden for at nå dine mål og blive den bedste udgave af dig selv. Læs hele artiklen


Styrkebaseret ledelse
Et teams succes afhænger altid af evnen til at skabe resultater sammen. Gallups undersøgelser viser, at den direkte vej til at optimere og forbedre team deltagernes engagement og resultater begynder med en investering i at udvikle hver enkelt medarbejders største talenter. Læs hele artiklen