Styrkebaseret ledelse

Et teams succes afhænger altid af evnen til at skabe resultater sammen

Gallups undersøgelser viser, at den direkte vej til at optimere og forbedre team deltagernes engagement og resultater begynder med en investering i at udvikle hver enkelt medarbejders største talenter.

Og for at identificere og udvikle den enkelte medarbejders talenter, er det vigtigt, at lederen selv kender sine talenter og gør dem til styrker.

Alle ledere bruger deres egen unikke form for ledelse og har forskellige talenter. Dette udviklingsprogram tager udgangspunkt i den enkelte leders talenter og hjælper den pågældende med få indsigt, forståelse og træning i, hvordan de hver især kan udvikle deres talenter til styrker og bruge deres styrkekombination til at forbedre deres eksisterende ledelsesevner. Og dermed også evnen til at understøtte udviklingen af et styrke- og engagement-orienteret team.

Forskning fra Gallup viser at:

  • Teams, der får feedback og fokuserer på deres styrker hver dag, har en 12,5 % større produktivitet
  • Når ledere fokuserer på medarbejderens styrker, kan medarbejderengagementet stige med 73%
  • Når ledere ikke fokusere på medarbejderens styrker, kan medarbejderengagementet falde til 9%
  • Når ledere fokuserer på medarbejdernes styrker, kan overskuddet vokse med 14.4 – 29.4%

Dette lederudviklingsforløb fokuserer på din styrkeprofil i forhold til din personlige ledelsesstil. Gallups forskning har vist, at ledere, der kender deres styrker, i langt højere grad kan skabe High Performance teams. Forløbet ruster samtidigt den enkelte til langt bedre at imødekomme dagligdagens udfordringer, i karrieren såvel som i familielivet.

Ledere, der fokuserer på styrker, skaber engagement
I 2004 bad Gallup en stor gruppe medarbejdere vælge mellem følgende muligheder: • Min leder fokuserer på mine svagheder eller negative egenskaber • Min leder fokuserer på mine styrker eller positive egenskaber

Derefter sammenholdte Gallup resultatet med medarbejdernes engagementsniveau, delt op i følgende kategorier: Engageret, ikke-engageret og aktivt ikke-engageret.

Konklusionen var, at en styrkefokuseret leder, der kan hjælpe medarbejderne med at udvikle deres talenter til styrker og forstår, hvordan man bedst muligt udnytter dem, skaber højere engagement såvel som bedre resultater. At udvikle talenter til styrker er nøglen.

Flere artikler

Kan styrkebaseret udvikling betale sig?

Gallup har undersøgt, om styrkefokus virker. Undersøgelsen inkluderede 49.495 afdelinger, med i alt 1,2 millioner ansatte, i 22 virksomheder fordelt på 7 forskellige forretningsområder i 45 forskellige lande. Læs artiklen

Hvad sætter dit hjerte i brand?

Ofte handler de mål vi sætter os om at lave om på det vi synes vi gør forkert. Vi vil tabe os i vægt, spise mere sundt, ikke drikke så meget alkohol. Mål der ofte i starten er spændende og motiverende, især når de lykkes for en stund. Men pludselig er de glemt. Læs artiklen