Vi gør talenter til styrker

Styrkebaseret udvikling handler om at udvikle dine talenter til styrker – talenter du allerede har

Styrkebaseret udvikling gør dig til mere af dig selv
Den gode nyhed er, at du slet ikke behøver at forandre dig. Du behøver ikke blive en helt anden for at nå dine mål og blive den bedste udgave af dig selv. For du har allerede det hele i dig selv. Styrkefokus handler om at gøre dig til mere af dig selv.

Kort fortalt går styrkebaseret udvikling ud på at blive bevidst om ens eksisterende talenter og udvikle dem til styrker.

Men hvad er forskellen på talenter og styrker? Og hvad er dine talenter? Hvad gør dine talenter for dig? Hvordan hjælper de dig i din hverdag, privat og på jobbet? Hvordan farver de dine valg og handlinger? Og hvordan gør du dine talenter til styrker?

Der er mange spørgsmål at besvare, når man gerne vil forstå hvordan styrkebaseret udvikling foregår.

I denne artikel giver jeg et indblik i hvordan vi i STRENGTHS, med baggrund i Gallups styrketest og værktøjer arbejder med at udvikle talenter til styrker. Denne artikel er en del af en serie. I følgende artikler vil jeg beskrive hvordan vi arbejder med styrkebaseret udvikling af teams, ledere og hele virksomheder.

Men hvorfor overhovedet bruge tid og energi på at gøre sine talenter til styrker?

Styrkefokus giver gode resultater på mange forskellige områder
Gallup* har lavet en lang række undersøgelser af, hvilke resultater det giver at være styrkefokuseret.

Deres undersøgelser viser blandt andet at personer, der bruger deres styrker hver dag:

 • Har 6 gange større sandsynlighed for at være engagerede i deres arbejde
 • Har 6 gange større sandsynlighed for hver dag at bruge deres styrker
 • Er næsten 8 % mere produktive

Anden forskning viser at styrkefokus har en positiv indvirkning på en lang række forhold som f.eks. stress, medarbejderomsætning, kundetilfredshed, omsætning og salg. ***

Der er således både forbedringspunkter på såkaldte hårde mål som omsætning og produktivitet, men også på de bløde mål som medarbejderengagement og stress. En sjælden, men god cocktail.

Se mere om Gallups forskningsresultater i min tidligere artikel fra 6. juni 2017: ”STRENGTHS – Vi aktiverer potentialet.”

Vi tager vores talenter for givet og sætter fokus på at udvikle vores svagheder
Men hvorfor sætter vi så ikke bare fokus på vores talenter og bruger dem?

Det er nemmere sagt end gjort. Helt grundlæggende kender de fleste af os ikke særligt meget til vores talenter. Og det er der flere grunde til. Første og fremmest er vi vant til dem, de er der altid, vi tager dem for givet og ligger ikke mærke til dem. Vi ved måske godt at vi er bedre til nogen ting end andre. At vi f.eks. er gode til at organisere, er kreative, gode til at tale med andre mennesker mv. Sådan er det bare. Og det logiske rationale er derfor, at det er jeg allerede god til så det behøver man ikke gøre mere ved det.

Måske derfor sætter mange fokus på deres svagheder og det de ikke er gode. Svaghederne er meget nemmere at få øje på. Når vi bruger vores talenter, kan vi nemt komme i flow og glemmer tiden, mens vi løser en opgave. Først når man rammer begrænsningerne ”vågner” man op. Resultatet er så, at mange sætter fokus på at udvikle deres svagheder. Et ofte slidsomt og meget lidt motiverende arbejde der ofte skaber meget lidt forandring.

Og forskningen viser da også, at det giver meget bedre resultater at sætte fokus på udvikling af talenterne og gøre dem til styrker. Det er her der er et kæmpe potentiale for personlige gevinster.

Hvad med svaghederne?
Ligesom vi alle har styrker, har vi også alle svagheder. Det er også vigtigt at kende sine svagheder, så man kan tage hånd om dem. Det vil sige, at hvis du f.eks. har svært ved at fastholde momentum i din opgaveløsning, er det måske smart at danne partnerskab med en kollega, der f.eks. har talent for ”Disciplin” eller ”Aktivator”, to talenter der begge understøtter at opgaverne bliver lavet. (læs mere om de 34 styrker på det vedhæftede dokument) På denne måde kan svagheder håndteres gennem samarbejde.

Der findes også andre måder at håndtere sine svagheder på, det er bare vigtigt at indse at en svaghed aldrig kan blive en styrke. Men det er vigtigt af lære, hvordan man bedst muligt håndterer dem. Når vi i STRENGTHS arbejder med styrkebaseret udvikling, arbejder vi næsten lige så meget med at håndtere svaghederne, som på at udvikle talenterne.

Talenter og styrker
Hvorfor skelner vi mellem talenter og styrker? Vi mener at talenter og styrker er ikke det samme.  Et talent kan blive til en styrke, men der er stor forskel på talenter og styrker. Vi definerer talent på følgende måde: ”Talent er et naturligt tilbagevendende mønster af tanker, følelser og adfærd som kan udvikles og konstruktivt tilføjes livets gøremål”*.

Eksempler på talent:

 • At kunne indlede samtaler ubesværet og instinktivt
 • At nyder rutiner og struktur
 • At se mønstre i data
 • At have et konsekvent positivt syn på livet

Alle har talenter. Har du f.eks. talent for kommunikation, kan det være, du bruger det i din rolle som underviser, journalist eller leder. Her vil du naturligt kunne bruge dit talent for at kommunikere.

Talent er ikke det samme som kompetence, kvalifikationer eller erfaringer. Alle disse forhold er naturligvis også vigtige elementer af ens person, men talent kan ikke læres. Et talent er et naturligt mønster af tanker, følelser og adfærd, der nok kan udvikles, men ikke ændres væsentligt. Et 23 år langt studie af tusind børn i New Zealand viste, at der var stor konsistens i deltagernes personlighedstræk, som blev målt fra deltagerne, var 3 år til de var 26 år.

Også vores viden, evner, erfaring og værdier er vigtige i den samlede ”styrkeligning”. Vores styrker udvikles netop gennem praktiske erfaringer, idet vores talent kombineres med vores evner, viden og holdning.

Når vi bliver bevidste om vores talenter og supplerer dem med vores viden og evner på en måde, så vi kan levere en konsekvent høj kvalitet i vores præstationer på et bestemt område, har vi udviklet en styrke. Og ved yderligere at ”træne” vores styrker kommer vi tættere på at kunne udnytte vores fulde naturlige potentiale. Vi definerer styrker som: ”En evne til konstant at yde en næsten-perfekt performance”. En måske lidt firkantet formulering. Det vigtige er at forstå, at forskellen på et talent og en styrke er, når man er bevidst om sit talent, og bevidst kan håndtere det til at skabe de bedst mulige resultater i forhold til de mål man har sat sig. Så er talentet blevet til en styrke.

Undersøgelser viser, at i Danmark er det kun 20%*, der hver dag har mulighed for at bruge deres styrker i arbejdet. På verdensplan er det kun 13%*.

At gøre talenter til styrker kræver arbejde – og giver store gevinster
At udvikle talenter til styrker kan minde meget om at udvikle sig via fysisk træning. Hvis du for eksempel har et naturligt talent for at løbe, vil du kunne forbedre din præstation ved at løbetræne. I forhold til de der ikke har dit talent, vil du hurtigere kunne forbedre dit løbetalent.

Et forsøg fra 1950 undersøgte læsehastigheden hos elever på en High School. Alle deltagere i forsøget fik lige meget hjælp og træning til at forbedre deres læsning. Men de elever, der ved starten havde en høj hastighed (300 ord per minut), fik større fremgang i deres læsning (2900 ord per minut ved forsøgets afslutning) end de andre elever. Alle elever blev bedre, men dem, der forbedrede deres læsehastighed mest, var dem, der allerede læste hurtigt – altså havde et talent for at læse hurtigt.

Men uden fokus går det ikke, der skal derfor indsigt og træning til at for at udvikle talenter til styrker.

Hvordan finder man sine talenter og gør dem til styrker?
Den amerikanske psykolog Don Clifton stillede engang spørgsmåler: ”Hvad vil der ske hvis vi sætter fokus på hvad der er rigtigt ved folk.” I sit efterfølgende arbejde udviklede han i samarbejde med en række forskere en test der måler på vores talenter. I STRENGTHS bruger vi denne test der i dag kaldes for ”CliftonStrengts”. Den måler på ens niveau indenfor 34 talenter. Vi mener at denne test er den bedste test på markedet i dag. Med næsten 20 millioner der har taget testen er den ubetinget den mest brugte styrketest der er på markedet i dag.

Testen består af 177 spørgsmål. På baggrund af dine svar kategoriseres og prioriteres dine svar. Du modtager dernæst en prioriteret liste over dine top 5 talenter med en uddybende forklaring på hvad der er kendetegnende for dette talent. Dine top 5 talenter kaldes dominante talenter. De 34 talenter er endvidere opdelt i 4 kategorier. Se venligst nedenfor det skema vi har lavet med de 34 talenter.

Flere artikler

Kan styrkebaseret udvikling betale sig?

Gallup har undersøgt, om styrkefokus virker. Undersøgelsen inkluderede 49.495 afdelinger, med i alt 1,2 millioner ansatte, i 22 virksomheder fordelt på 7 forskellige forretningsområder i 45 forskellige lande. Læs artiklen

Hvad sætter dit hjerte i brand?

Ofte handler de mål vi sætter os om at lave om på det vi synes vi gør forkert. Vi vil tabe os i vægt, spise mere sundt, ikke drikke så meget alkohol. Mål der ofte i starten er spændende og motiverende, især når de lykkes for en stund. Men pludselig er de glemt. Læs artiklen

Eksekvering

Mennesker med dominante talenter i Eksekvering ved hvordan man får tingene gjort.

 • Målrettet
 • Koordinerende
 • værdifast
 • retfærdig
 • Vurderende
 • disciplineret
 • fokuserende
 • ansvarlig
 • Fix-it

Påvirkning

Mennesker med dominante talenter i Påvirkning ved hvordan man tager styring, taler frem, og sikre at teamet bliver hørt.

 • startende
 • styrende
 • kommunikerende konkurrerende
 • forbedrende
 • selvsikker
 • anerkendelsessøgende
 • charmerende

Relations-bygning

Mennesker med dominante talenter i Relationsbygning har en evne til at bygge stærke relationer som kan holde sammen på et team og gøre et team stærkere end summen af delene.

 • Fleksibel
 • holistisk
 • Udviklende
 • indlevende
 • harmoniskabende
 • inddragende
 • individorienteret
 • optimistisk
 • relaterende

Strategisk tænkning

Mennesker med dominante talenter i Strategisk tænkning hjælper teamet med at tænke, hvordan det kunne være. De absorberer og analyserer information der kan skabe bedre beslutninger.

 • analyserende
 • sammenhængssøgende
 • fremtidsorienteret
 • idérig
 • researchende
 • filosoferende
 • Lærende
 • Strategisk

At være styrkefokuseret betyder at man kan forstå, bruge og håndtere sine styrker
Dine talenter sover aldrig. De farver og filtrerer dine valg, prioriteringer og beslutninger. Når du lærer dine talenter godt at kende, vil det blive meget klart for dig. Det bliver efterhånden muligt at aktivere dine talenter efter behov, men også at lægge en dæmper på dem, så de passer til situationen. Hvis du f.eks. har Kommunikation som styrke og arbejder i et team, vil teamet kunne bruge din styrke i mange sammenhænge – men i nogle sammenhænge kan styrken også være forstyrrende, hvis den fylder for meget på det forkerte tidspunkt. I en sådan situation betyder det at være styrkefokuseret, at kende sine styrker godt nok til at man kan tilpasse dem en given situation.

Styrbaseret udvikling hos STRENGTHS virker på flere planer
Når vi giver individuel coaching, vil det altid tage udgangspunkt i en CliftonStrengths test. Første skridt er at forstå talenterne og deres indvirkning på det daglige liv. I vores coaching fokuserer vi først og fremmest på dit arbejdsliv, dine opgaver og din rolle. Men dine talenter er også en stor del af dit privatliv, og coachingen vil derfor også give større indsigt i og forståelse for dine prioriteringer, interesser og valg i privatlivet.

Af: Christian Holst

Christian Holst

Christian er ledende partner i STRENGTHS. Han har arbejdet med virksomhedsudvikling i næsten 20 år og han er Danmarks første Gallup Certificerede CliftonStrengths Coach. Christian er en medlem af et globalt netværk af CliftonStrengths coaches.

Christians styrker er: Input – intellektualitet – forbundeThed – betydningsfuld – læring

*Gallup. State of the global Workplace 2013.

**https://www.gallupstrengthscenter.com/home/en-us/index

***Gallup. The Relationship Between Strengths-Based Employee Development and Organizational Outcomes 2015 Strengths Meta-Analysis.