Styrkebaseret Coaching skaber vækst og udvikling

En effektiv måde at få en grundig og nyttig forståelse for indholdet i din styrketest er en feedback session med efterfølgende coaching af en certificeret Styrkecoach. Coachingen transformerer indsigt og viden til handlinger og varig udvikling. Coaching kan skabe vækst og udvikling for enkeltpersoner, ens ledelsesstil eller teams.

Hvad er styrkebaseret udvikling?

Styrkebaseret udvikling refererer til en tilgang til personlig udvikling, der fokuserer på at identificere og udnytte individets styrker, snarere end at fokusere på at rette op på svagheder.

Denne tilgang er baseret på ideen om, at vi alle har unikke talenter og styrker, og at det er mere effektivt at udvikle og anvende disse styrker for at opnå personlig og faglig succes.

Styrkebaseret udvikling kan anvendes på forskellige områder, herunder personlig udvikling, ledelse, teamsamarbejde og organisationsudvikling. I stedet for at bruge tid og energi på at forsøge at rette op på svagheder eller begrænsninger, fokuserer styrkebaseret udvikling på at identificere og forstærke de naturlige talenter og kompetencer, som en person eller et team allerede besidder.

Ved at opmuntre til at arbejde ud fra ens styrker kan styrkebaseret udvikling skabe en mere positiv og produktiv arbejdskultur. Det hjælper også med at motivere og engagere enkeltpersoner ved at fokusere på det, de gør godt, og hvordan de kan udnytte disse styrker mere effektivt.

Hvorfor er styrkebaseret udvikling spændende?

Styrkebaseret udvikling anses for at være godt af flere grunde:

Positivt fokus: Styrkebaseret udvikling fokuserer på det positive ved en person eller et team ved at identificere og udvikle deres styrker. Dette skaber en positiv og opmuntrende tilgang, der adskiller sig fra mere traditionelle metoder, der primært fokuserer på at rette op på svagheder.

Motivation: Når en person eller et team arbejder ud fra deres styrker, kan det øge motivationen betydeligt. Folk føler sig mere engagerede og tilfredse, når de får mulighed for at bruge deres naturlige talenter i deres daglige arbejde.

Effektivitet og produktivitet: Styrkebaseret udvikling antager, at folk er mest effektive og produktive, når de arbejder inden for deres styrkeområder. Ved at fokusere på at udnytte disse styrker kan man forbedre resultaterne og præstationen på individ- og teamniveau. Bedre samarbejde: Når teammedlemmer er opmærksomme på hinandens styrker, kan de lettere samarbejde og udnytte hinandens kompetencer. Dette kan skabe et mere sammenhængende og effektivt arbejdsmiljø.

Selvopdagelse: Styrkebaseret udvikling involverer ofte selvrefleksion og opdagelse. Ved at identificere ens egne styrker får man en bedre forståelse af sig selv, hvilket kan være grundlaget for personlig vækst og udvikling.

Reduktion af negativitet: Ved at fokusere på det positive kan styrkebaseret udvikling bidrage til at reducere negativitet og stress i arbejdsmiljøet. Dette kan forbedre trivslen og generelle følelse af velvære. Det er vigtigt at bemærke, at styrkebaseret udvikling ikke nødvendigvis ignorerer svagheder, men det lægger hovedvægten på at bruge styrker som et fundament for vækst og succes.

Coachingen tager udgangspunkt i en styrkeprofil

Når vi coacher, tager vi altid udgangspunkt i en styrketest. Det kan være en CliftonStrengths eller en TT38.

En CliftonStrengths 34-profil, også kendt som StrengthsFinder, er et værktøj udviklet af Gallup for at identificere og måle en persons naturlige talenter og styrker. Profilen består af 34 unikke styrker, delt op i 4 temaer og hjælper enkeltpersoner med at forstå deres unikke talenter og hvordan de kan anvende dem til at opnå personlig og professionel succes.

TT38 er en dansk udviklet profil, der også bruger 34 styrker ligeledes opdelt i 4 temaer. Mens talentnavne og temaer er meget lig hinanden i de to testprofiler, er der stor forskel på rapporterne fra de to profiler. Vi bruger begge profiler til at skabe udvikling, mens TT38 også kan bruges til rekruttering.

Begge profiler afdækker en persons talenter. Talent ikke det samme som færdighed. Mens færdigheder kan læres og udvikles over tid, anses talenter for at være mere fundamentale og intrinsiske. Talenter repræsenterer de mønstre, der kommer naturligt for en person, og de danner grundlaget for, hvordan man kan bringe sit bedste selv frem i forskellige situationer.

Et talent kan defineres som en naturlig evne, det vil sige noget, du gør instinktivt og næsten uden anstrengelse. Talenter er de unikke mønstre af tanke, følelse og adfærd, der udgør en persons naturlige styrker.

Testen identificerer 34 specifikke talenttemaer. Disse talenttemaer omfatter en bred vifte af egenskaber, såsom analytisk tænkning, empati, beslutsomhed, ansvarlighed, udvikling og mange andre. Hver person har en kombination af disse 34 talentsignaturer i varierende grad.

Talenter og styrker er ikke det samme

Selvom begreberne “talenter” og “styrker” ofte bruges synonymt, er der en stor forskel i deres betydning inden for konteksten af styrkebaseret udvikling:

Talenter: Talenter refererer normalt til de naturlige evner eller anlæg, som en person har fra fødslen. Dette kan omfatte unikke færdigheder, intellektuelle evner eller andre medfødte egenskaber, der adskiller en person fra andre. Talenter er de iboende egenskaber, der danner grundlaget for en persons potentielle styrker.

Styrker: Styrker refererer til de områder, hvor en person allerede har udviklet eller har potentiale for at udvikle fremragende færdigheder. Styrker er ofte baseret på at anvende og forfine ens talenter gennem erfaring, læring og praksis. De repræsenterer det positive og produktive, som en person kan bidrage med i forskellige situationer.

I vores styrkebaseret udvikling bruges begreberne ofte sammen for at indikere, at ens styrker stammer fra ens naturlige talenter, og at ved at fokusere på og udvikle disse styrker kan en person opnå høj ydeevne og trivsel.

For eksempel, hvis en person har et naturligt talent for at forstå komplekse ideer (talent), kan de udvikle det til en styrke ved at anvende denne evne i deres karriere eller personlige projekter. Således arbejder styrkebaseret udvikling med ideen om, at opdagelsen og anvendelsen af ens talenter kan føre til udviklingen af styrker, der kan bruges til at opnå succes og trivsel.

Styrkebaseret Coaching udvikler viden og indsigt og skaber handling

Den bedste måde at få et brugbart udbytte af en styrketest er ved at få en feedback fra en certificeret styrkecoach. En sådan feedback kan så udvides med et coachingforløb, der kan bruges i en lang række forskellige sammenhænge.

Her er nogle af de områder, hvor styrkebaseret coaching ofte anvendes:

Personlig udvikling: Individuelle personer kan drage fordel af styrkebaseret coaching ved at identificere og udvikle deres naturlige talenter og styrker. Dette kan føre til øget selvtillid, bedre selvforståelse og mere målrettet personlig vækst. Karriereudvikling: Styrkebaseret coaching kan hjælpe personer med at forstå, hvordan de kan anvende deres styrker i deres nuværende job eller karriere, samt hvordan de kan tage skridt mod at nå deres professionelle mål. Det kan også hjælpe med at træffe mere informerede beslutninger om karrierevalg.

Teamudvikling: Inden for teamdynamik kan styrkebaseret coaching være en effektiv tilgang til at forbedre samarbejdet og produktiviteten. Ved at identificere og forstå hinandens styrker kan teammedlemmer lære at arbejde mere effektivt sammen og drage fordel af hinandens kompetencer.

Ledelse og lederskab: Styrkebaseret coaching kan være en nyttig tilgang til ledere og ledere ved at hjælpe dem med at forstå og udnytte deres egne styrker samt lede og motivere deres team baseret på individuelle talenter.

Organisationsudvikling: På et organisationsniveau kan styrkebaseret coaching bidrage til at skabe en positiv kultur, hvor medarbejdere opfordres til at fokusere på det positive og styrker i stedet for at være begrænset af problemer og udfordringer.

Konfliktløsning: Styrkebaseret coaching kan også være nyttig i konfliktløsning ved at hjælpe individer med at identificere, hvordan de kan bruge deres styrker til at håndtere og løse konflikter konstruktivt.

I det store hele kan styrkebaseret coaching tilpasses mange forskellige kontekster og niveauer af personlig og professionel udvikling for at fremme en positiv og effektiv tilgang til at nå mål og overvinde udfordringer.

Er du interesseret i at høre mere om styrkebaseret udvikling er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Flere artikler


Vi gør talenter til styrker
Styrkebaseret udvikling gør dig til mere af dig selv. Den gode nyhed er, at du slet ikke behøver at forandre dig. Du behøver ikke blive en helt anden for at nå dine mål og blive den bedste udgave af dig selv. Læs hele artiklen


Styrkebaseret ledelse
Et teams succes afhænger altid af evnen til at skabe resultater sammen. Gallups undersøgelser viser, at den direkte vej til at optimere og forbedre team deltagernes engagement og resultater begynder med en investering i at udvikle hver enkelt medarbejders største talenter. Læs hele artiklen