EVERYBODY IS A GENIUS

But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

Styrkefokus har vist sig at kunne forbedre en lang række forhold i virksomheden. Også på både en øget effektivitet og performance, samtidig med at medarbejderne føler sig værdsat og er mere engagerede i deres arbejde. Gallups CliftonStrengths styrketest benyttes af 457 på Fortune 500 listen. Læs mere >>

Fokus på styrker og engagement har vist at kunne forbedre en lang række forhold i virksomheden. Styrkefokus giver øget effektivitet og performance, samtidig med at medarbejderne føler sig værdsat og mere engagerede i deres arbejde. Nøglen til dette er at skabe en kultur, der understøtter fokus på styrker og engagement. For de mennesker, der fokuserer på deres styrker, er sandsynligheden seks gange højere for, at de er engagerede i deres job! Ifølge rapporten “State of the Global Workplace” (Gallup® 2013) føler kun 21% af de danske ansatte sig engagerede i deres arbejdsplads 69% svarede, at de ikke føler sig engagerede og 10% føler sig decideret uengageret.

Gallups StrengthsFinder benyttes af 457 på Fortune 500 listen

4 grunde til at arbejde styrkebaseret

Der er mange gevinster ved at udvikle en styrkebaseret kultur i virksomheden. 4 af dem er øget engagement, øget produktivitet, bedre profitabilitet og større livskvalitet blandt medarbejderne.

Kontakt os nu og find jeres styrker

På verdensplan er blot 13% af medarbejderne engagerede!

Engagerede medarbejdere er loyale og dedikerede i arbejdspladsen. De er mere produktive og innovative. Ikke-engagerede medarbejdere gør deres arbejde og er måske tilfredse med deres job, men mangler engagement, passion og energi. Får de et bedre jobtilbud, er der stor sandsynlighed for, at de tager det. Aktivt ikke-engagerede medarbejdere er konstant negative og deler gerne deres negativitet. Deres produktivitet og kvalitet er lav, og deres fravær er højt. Gallup har undersøgt engagementniveauet på verdensplan og fundet følgende tal. Kilde: State of The Global Workplace 2013.

21%

Engagerede

Danske engagerede
medarbejdere

69%

Ikke engagerede

Danske ikke engagerede medarbejdere

10%

Aktivt ikke engagerede

Danske aktivt ikke engagerede medarbejdere

13%

Engagerede i verden

Engagerede medarbejdere på verdensplan

Få engagerede og produktive medarbejdere

Vi tilbyder 4 programmer der gør talenterne til styrker

Styrkebaseret teamudvikling

Teams, der har fået indsigt i og feedback på deres styrker, har en 8,9 % større rentabilitet*. Desuden viser undersøgelser, at teams, der kender og bruger deres egne og teamets styrker, har et højere energiniveau, er bedre til at nå deres mål, er bedre til at udvikle sig selv og har mindre stress.

Et teams succes afhænger i sidste ende af dets evne til at performe. Forskningen viser, at i de bedst performende teams kender man sine egne og andres styrker og svagheder. Styrkebaseret teamudvikling sætter fokus på både individuelle styrker og teamets samlede styrker. Hermed kan hver deltager i teamet både på det personlige plan og i teammæssig sammenhæng yde bedre. Og teamet kan samlet set ved at fokusere på de kollektive styrker forbedre både engagement og performance for teamet.

Dette teamudviklingsforløb er designet til alle former for teams og består af fire moduler. Alle deltagere får klarlagt deres personlige styrker og svagheder, samt indsigt og forståelse for hvordan de bedst bruger styrkerne og håndterer svaghederne.

På workshoppen ”Start med talenter – afslut med styrker” tages der udgangspunkt i Top 5 Strengths test. På workshoppen afdækkes og udvikles deltagernes personlige styrker. Desuden klarlægges teamets fælles styrker og hvordan disse ultimativt kan implementeres til at møde hverdagens opgaver.

Deltagernes udbytte

Vi identificerer deltagernes individuelle styrker og muligheder til at skabe endnu bedre resultater. Alle får detaljeret indsigt i og værktøjer til at arbejde med udviklingen af personlige styrker. Deltagerne arbejder desuden med personlige filtre, svagheder og sårbarheder. I vil lære, hvad det indebærer at transformere jeres talenter til at blive styrker, hvilket øger trivsel, engagement og dermed den samlede performance.

Teamets udbytte

Samlet vil teamet står stærkere, idet alle lærer hinandens styrker og svagheder at kende, samt hvordan jeres individuelle styrker påvirker hinandens.  Desuden optimeres den samlede performance ved at arbejde med arbejdsrelaterede par-dannelser og teamets kollektive styrker.

Lederens udbytte

Som leder vil du både lære dine personlige styrker og svagheder at kende. Du lærer, hvordan du i forhold til din ledelse bedre udnytter dine styrker og håndterer dine svagheder. Desuden vil du bedre kunne forstå dit teams fulde potentiale, og hvad de enkelte medarbejdere har behov for, for at kunne aktivere deres fulde potentiale.

Indholdet på StrengthsFinder Teamudvikling. 4 moduler.

Modul 1. Start med talenter – slut med styrker

 • Nøglen til succes
 • Talenter, styrker og svagheder
 • Din personlige Top 5 Strengths test
 • Styrker skal trænes

Modul 2. Styrkebaserede partnerskaber

 • Partnerskabets styrke
 • Personlige kvaliteter – Styrkelinks – Styrke par

Modul 3. Teamets DNA

 • De 4 teamstyrke domæner

Modul 4. Det Stærke Team

 • Teamets fælles styrker
 • Styrker og performance optimering

Overblik

 • Kan afvikles på virksomheden eller konferencesteder
 • På dansk eller engelsk
 • Bedst for grupper på 4 til 12 personer
 • Hver modul tager ½ dag

Din styrke coach

Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst, der er Gallup certificeret Strengths Coach. Christian er desuden systemisk uddannet proceskonsulent og har mere end 15 års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams og virksomheder. Han har mange års erfaring som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.

Priser
Kontakt os og hør mere om hvad vi kan gøre for jer.

info@strengths.dk

T: 23601213

Hent tekst som pdf her: Styrkebaseret Teamudvikling2. DK. STRENGTHS 2018.

Styrkebaseret ledelsesudvikling

Et teams succes afhænger altid af dets evne til at performe sammen. Gallups undersøgelser viser, at et teams direkte vej til at optimere og forbedre deres engagement og resultater begynder med at investere i hver enkelt medarbejders største talenter.

Alle ledere bruger deres egen unikke form for ledelse og har forskellige talenter og styrker. Dette udviklingsprogram tager udgangspunkt i den enkelte leders talenter og styrker og hjælper den enkelte leder med få en indsigt, forståelse og træning i, hvordan de kan bruge deres styrkekombination til at styrke ledelsesevner. Og dermed også evnen til at udvikle et styrke- og engagement-orienteret team.

At implementere en styrkebaseret ledelses- og organisationskultur er en af de mest effektive måder at forbedre engagement og performance.

Gallups undersøgelser viser

 • Når ledere fokuserer på medarbejderens styrker, kan medarbejderengagementet stige til hele 73%
 • Når ledere ikke fokusere på medarbejderens styrker, falder medarbejderengagementet til 9%
 • Når ledere fokuserer på medarbejdernes styrker, kan overskuddet vokse med 14.4 – 29.4%

Ledelsesprogrammet Styrke og Engagement giver deltagerne

 • Indsigt i egen ledelsesstil
 • Udvikler og træner ledelsesevner og adfærden i forhold til individuelle styrker og udvalgte performance mål
 • Indsigt i deres eget teams styrker
 • Indsigt i engagement-ledelse. Giver deltagerne et klart billede af teamets engagementstatus og en udviklingsplan til at udvikle og forbedre engagement- niveauet.
 • Giver deltagerne indsigt og værktøjer til at uddrive performanceorienteret ledelse

Din styrke coach

Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst, der er Gallup certificeret Strengths Coach. Christian er desuden systemisk uddannet proceskonsulent og har mere end 15 års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams og virksomheder. Han har mange års erfaring som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.

Overblik

 • Programmet består af fem kursusdage
 • To Gallup Q12 undersøgelser af eget team
 • To Gallup Q12 surveys gennemført mellem lederne og deres teams
 • StrenghtsFinder All 34 Report og individuel feedback inkluderet
 • Individuel coaching, 1 – 6 sessioner

Vi afholder både skræddersyede og åbne kurser. På dansk eller engelsk efter ønske. Vi anbefaler 4 – 8 deltagere.

Priser

Kontakt os for at få mere information om dette.

Kontakt os på:

info@strengths.dk

T: 23601213

Hent pdf fil her Styrkebaseret Lederudvikling. DK. STRENGTHS 2018.

Kontakt os for her for mere information >>

Engagerende arbejdspladser

Undersøgelser viser, at 79% af danskerne ikke engageret i deres arbejde. Og at kun 21% opever at de er engageret i deres arbejde! Men det kan der heldigvis gøres noget ved. Ved at bruge engagement målingsværktøjet Q12 og efterfølgende arbejde med resultaterne, er der mulighed for at forbedre engagementet væsentligt.

Vores engagement program indeholder følgende faser

 1. Indsigt i hvad engagement er, og hvorfor det er vigtigt
 2. Hvordan måles engagement?
 3. Hvordan forøges engagement?

Udgangspunktet for vores engagement-program er Gallups Q12 undersøgelse. En undersøgelse der er udviklet gennem de sidste 30 år og gennemført og efterfølgende evalueret af Gallup af mere end 30 millioner medarbejdere.

Undersøgelsen opdeler medarbejderne i tre kategorier: engageret, ikke engageret og aktivt ikke engageret.

Engageret

Engagerede medarbejdere er loyale, og engagerede i arbejdspladsen. De er mere produktive og innovative.

Ikke engagerede medarbejdere

Ikke engagerede medarbejdere gør deres arbejde og er måske tilfredse med deres job, men mangler engagement, passion og energi. Får de et bedre jobtilbud, tager de det.

Aktivt ikke engagerede medarbejdere

Aktivt ikke engagerede medarbejdere er konstant negative og deler gerne deres negativitet. Deres produktivitet og kvalitet er lav, til gengæld er deres fravær højt.

Programmet giver virksomheden

 • En undersøgelse og analyse af teamets/virksomhedens aktuelle engagement niveau.

Programmet giver deltagerne

 • Indsigt, forståelse og træning i hvordan ledelsen understøtter engagement-udvikling
 • Træning i facilitering af engagement-undersøgelsen og engagement-udvikling
 • Træning i at bruge værktøjer til at forbedre engagement

Overblik

 • Kan afvikles på virksomheden eller konferencesteder
 • På dansk eller engelsk
 • Bedst for grupper på 4 til 12 personer
 • Fuld support i gennemførelse af Q12 undersøgelse
 • 2 dages kursus

Din styrke coach

Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst der er certificeret Strengths Coach. Christian er desuden systemisk uddannet proceskonsulent og har mere end 15 års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams og virksomheder. Han har mange års erfaring som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.

Priser

Et forløb er meget afhængigt af virksomhedens størrelse, så ring venligst og book os til et uforpligtende møde og tilbud.

Kontakt os på:

info@strengths.dk

T: 23601213

Se vores program på PDF her: Styrkebaseret Engagement Udvikling. DK. STRENGTHS 2018.

Styrkebaseret individuel coaching

Alle mennesker har styrker og svagheder. Mange fokuserer på at udvikle deres svagheder. Gallups forskning viser imidlertid, at vi får mest ud af at lære at håndtere vores svagheder, og at vores største potentiale for succes ligger i at udvikle og bruge vores styrker. Gallups undersøgelser viser også, at de fleste af os ikke kender og forstår vores styrker.

Den individuelle coaching tager udgangspunkt i din personlige talenttest All 34 CliftonStrengths, som afdækker netop dine talenter. På baggrund af denne rapport arbejdes der med, hvordan dine talenter og styrker i dagligdagen påvirker dit liv.

Styrker påvirker konstant dine valg, dine fravalg og dit fokus. Via coachingen hjælper vi dig med at gøre mere af det, du allerede gør godt, men mere bevidst og kontrolleret, så du får mulighed for at forbedre din performance og livskvalitet både på jobbet og i dit private liv. Det handler om, at du skal være mere af den, du er i forvejen, når du er bedst.

Udbytte

Et individuelt styrke-coachingforløb giver deltageren følgende:

 • En grundig indsigt i hvad styrkebaseret udvikling bygger på og kan bruges til
 • En klar forståelse for og indsigt i individuelle talenter, styrker og svagheder
 • En forståelse for hvordan dine styrker har hjulpet dig gennem livet indtil nu
 • En indsigt i hvordan dine styrker præger din hverdag
 • En indsigt i hvordan du kan bruge dine styrker til at øge dit engagement, din performance og din livskvalitet

Former for coaching

Vi tilbyder en række forskellige former for coaching:

 • Ledelsescoaching
 • Personlig performance coaching
 • Work Life Balance coaching
 • Karrierecoaching
 • Personlig coaching
 • Coach træning

Din styrke-coach

Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst, der er Danmarks eneste Gallup certificerede Strengths Coach. Christian er desuden systemisk uddannet proceskonsulent og har mere end 15 års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams og virksomheder. Han har mange års erfaring som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.

Kontakt os på:

info@strengths.dk

T: 23601213

Styrkebaseret Coaching. DK. STRENGTHS 2018.

 Vores programmer understøttes af to værktøjer udviklet af Gallup

 CliftonStrengths og Q12

StrengthsFinder

Gallup® har siden 50’erne interviewet millioner af individer for at forstå de menneskelige talenter. Vores personlige talenter er unikke, men gennem forskning har Gallups identificeret 34 talenter. Disse talenter ligger til grund for StrengthsFinder™ – en test der identificerer dine talenter. På baggrund af testens resultat hjælper vi med at udvikle og bevidstgøre talenterne og dermed gøre dem til styrker. Medarbejdere, der er bevidste om deres talenter, er op til 6 gange så tilfredse med deres arbejde! StrengthsFinder testen findes p.t. kun på engelsk.

Læs mere hos Gallup >>

Q12

Gallup® har igennem mange år studeret engagement hos medarbejderne og analyseret på de 12 spørgsmål, der er de bedste spørgsmål til dels at afdække medarbejdernes engagement, dels til at skabe vækst og udvikling i virksomheder. Medarbejderundersøgelser er vigtige i forhold til at afdække situationen i virksomheden. Med en Q12 undersøgelse, får teamet eller virksomheden indsigt i hvordan styrker og svaghederne fordeler sig. Og dermed hvor der er mulighed for at lære af sine succeser og hvor der skal arbejdes på at forbedre situationen.

Læs mere hos Gallup >>

“Management is about human beings. Its task is to make people capable of joint performance, to make their strengths effective and their weaknesses irrelevant”

Peter Drucker

Inspiration

Den styrkebaserede kultur udvikler sig i en rivende fart. Her kan du læse vores egne artikler, få links til andre artikler og links til forskning og undersøgelser der alle handler om styrkebaseret udvikling.

7 strategier til at skabe en styrkebaseret kultur

I forbindelse med samarbejdet med flere hundrede virksomheder og organisationer har Gallup afdækket en række karakteristika, der har gjort sig gældende i forhold til deres styrkebaserede interventioner. Disse virksomheder og organisationer arbejder typisk med udvikling af en styrkebaseret kultur gennem følgende 7 strategier.

Læs hele artiklen >>

Kan styrkebaseret udvikling betale sig?

Der kan være mange forskellige holdninger til, om man synes at styrkebaseret udvikling er det rigtige for virksomheden. Derfor har Gallup undersøgt, om styrkefokus virker. Undersøgelsen inkluderede 49.495 afdelinger, med i alt 1,2 millioner ansatte, i 22 virksomheder fordelt på 7 forskellige forretningsområder i 45 forskellige lande.

Læs hele artiklen >>

Hvad sætter dit hjerte i brand?

Ofte handler de mål vi sætter os om at lave om på det vi synes vi gør forkert. Vi vil tabe os i vægt, spise mere sundt, ikke drikke så meget alkohol. Mål der ofte i starten er spændende og motiverende, især når de lykkes for en stund. Men pludselig er de glemt. Løbeskoene står og ruster, vægten går den forkerte vej og det gør ondt at det man havde ønsket sig skulle ske. Ikke sker. Igen.

Læs hele artiklen >>

Vi gør talenter til styrker

Styrkebaseret udvikling gør dig til mere af dig selv. Den gode nyhed er, at du slet ikke behøver at forandre dig. Du behøver ikke blive en helt anden for at nå dine mål og blive den bedste udgave af dig selv. For du har allerede det hele i dig selv. Styrkefokus handler om at gøre dig til mere af dig selv.

Læs hele artiklen >>

Det stærke team

Hvor svært kan det være at sætte fokus på styrkerne og bruge dem? Al erfaring viser, at det er svært! Og det er der mange årsager til. Først og fremmest kender de fleste af os alt for lidt til vores egne styrker.

Læs hele artiklen >>

Styrkebaseret ledelse

Et teams succes afhænger altid af evnen til at skabe resultater sammen. Gallups undersøgelser viser, at den direkte vej til at optimere og forbedre team deltagernes engagement og resultater begynder med en investering i at udvikle hver enkelt medarbejders største talenter.

Læs hele artiklen >>

Mød Strengths teamet

Det stærke team består af tre pionerer. Alle tre er de første Gallup Certificerede  Strengths Coaches i deres respektive lande. Alle har erfaring som ledere og konsulenter. Vores fælles drøm er at skabe styrkefokuserede virksomheder og organisationer med højt engagerede medarbejdere og høj performance

Christian Holst

CEO. Christian Holst er Danmarks første Gallup Certificerede Strengths Coach. Han har mere end 24 års erfaring som leder, coach, konsulent og underviser. Jobmæssigt har Christian erfaring både med det private og offentlige. Christians fokus er styrkebaseret leder, team og organisationsudvikling.

Styrker:
Input | Intellection | Connectedness | Significance | Learner

Partner. David Johansson er Sveriges første Gallup Certified Strengths Coach. Siden 1990 har han arbejdet med uddannelse og lederskabsudvikling. Siden 2005 har han med Gallups Strengths Finder stræbt efter at udvikle styrker hos individer og i teams.

Styrker:
Strategic | Futuristic | Activator | Responsibility | Belief

Karin Range

Partner. Karin Range er Norges første Gallup Certified Strengths Coach og har mere end 30 års erfaring som leder indenfor publishing og marketing i Norge, Sverige og Danmark. Karins specialistområder er: styrkebaseret individuel og teamudvikling, leadership og kulturforandringer

Styrker:
Input | Connectedness | Learner| Intellection and Adaptability.

Peter Holm har mere end 25 års erfaring som leder af en kursus og konsulent virksomhed. Han har forelæst på Insead og Wharton Business school. Peter trækker på sine erfaringer i afsætning af konsulentydelser til både offentlige og private virksomheder.

Styrker:
Strategic | Relator | Futuristic | Arranger | Woo.

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan høre om jeres ønsker og behov.


  STRENGTHS

  Lyngbyvej 357
  2820 Gentofte

  Tel.: +45 2264 6499
  Mail: info@strengths.dk

  Strengths bruger din email til at være i kontakt med dig, sende nyheder og inspiration om Strengths. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.